8. Mafunzo ya Simamia Ruzuku yako (MYG)? ni nini

Ilitumwa Februari 5, 2020

Wapokea ruzuku wote waliopitishwa kutokana na kufuzu mapendekezo yao ya miradi watapitia Mafunzo maalum yaitwayo Simamia Ruzuku yako (MYG). Mafunzo haya hufanyika kabla ya kusainiwa mikataba. Kwahiyo, kuhudhuria mafunzo siyo hakikisho kwamba mradi utapewa ruzuku na FCS. Ikitokea kuna masuala tata yanaibuka kabla ya kusaini mkataba, ambayo yanaonekana kuathiri mafanikio ya matokeo ya mradi na malengo yake yaliyowekwa, mkataba unaweza kufutwa.

Mafunzo yanalenga kujenga uwezo wa wafadhiliwa (wapokea ruzuku) juu ya usimamizi wa ruzuku katika maeneo ya usimamizi wa fedha na ruzuku, ufuatiliaji na tathmini, kuandaa mipangokazi mzuri na kuweka mfumo wa uwekaji mzuri wa taarifa za fedha za mradi wao. Washiriki wa mafunzo haya watakuwa watekelezaji wakuu wa miradi. Kujifunza kutokana uzoefu wa mikakati iliyopita, mafunzo ya MYG yanahitaji juhudi nyingi katika suala la maandalizi, vifaa na usimamizi wa wafadhiliwa watarajiwa kwenye tukio la mafunzo. Kwahiyo, Kwa kipindi fulani FCS inaweza kumtafuta wakala wa fedha kusimamia fedha zinazohusiana na mafunzo ya MYG. Lakini utekelezaji wa MYG yenyewe unafanywa na wafanyakazi wa FCS, na kama kuna ulazima mkubwa Wanatafutwa Wataalam-Washauri wa nje kusaidia na kujenga uwezo wa wafadhiliwa wakati wa mafunzo ya MYG.

jQuery(document).ready(function($) { $.post('https://thefoundation.or.tz/wp-admin/admin-ajax.php', {action: 'wpt_view_count', id: '3493'}); });
Category: Swahili