10. Ufuatiliaji na ziara za kutoa Usaidizi ni nini?

Ilitumwa Februari 5, 2020

FCS inachukulia ufuatiliaji na tathmini kama mchakato muhimu ambao unaweza kushirikishana uzoefu wa kujifunza, kuimarisha kufaa kwa program na ufanisi wake na kuhakikisha kuwa FCS na wafadhiliwa wake wanawajibika kufikia matokeo yaliyokusudiwa. Ziara za Ufuatiliaji na kutoa usaidizi ni sehemu muhimu ya mawasiliano na uhusiano wa ufuatiliaji kati ya Asasi/shirika na FCS. Ziara yoyote kwenye shirika inapaswa kusaidia kuwepo kwa mawasiliano ya wazi na chanya, vile vile usimamizi bora wa mradi na utoaji taarifa.

Lengo kuu la zoezi hili ni kuangalia mabadiliko yanayoweza kuonekana katika ngazi ya jamii kama matokeo ya moja kwa moja ya miradi ya FCS – kupitia ruzuku ya asasi za kiraia na mipango yake ya kujenga uwezo. Pia inaisaidia Foundation kuelewa vizuri kazi iliyofanyika kwenye jamii, kufuatilia maendeleo, kufuata sheria na masharti ya mkataba wa ruzuku, kujifunza na changamoto zilizopo.

Kila Mfadhiliwa(mpokea ruzuku) anatakiwa kutembelewa angalau mara moja kwa mwaka. Katika kila ziara, wafanyakazi wa FCS kabla ya kuondoka kwa mfadhiliwa wanajadili na wafanyakazi wa mfadhiliwa juu ya masuala yaliyobainika na kukubaliana namna ya kusonga mbele. Hii itafanyika kwa kujaza fomu ya kuondoka ya ziara ya kutoa usaidizi.

Kundi: M & E

jQuery(document).ready(function($) { $.post('https://thefoundation.or.tz/wp-admin/admin-ajax.php', {action: 'wpt_view_count', id: '3495'}); });
Category: Swahili