Kuwezesha ushirikiano wa wadau kwa ajili ya kuleta Maendeleo

Tangu mwaka 2002, FCS imewawezesha wananchi wa Tanzania kushiriki kikamilifu kwenye michakato ya utawala wa nchi, na hivyo kuchangia uwezo wao katika kuamua maendeleo yao wenyewe.

Related News