Title
Jarida la FCS robo ya 2 mwaka 2022
Jarida la FCS robo ya 1 mwaka 2022
Jarida la FCS robo ya 4 mwaka 2020
Jarida la FCS robo ya 3 Mwaka 2020
Jarida la FCS robo ya 1 Mwaka 2020
Jarida la FCS Robo ya 4 Mwaka 2019
Jarida la FCS Robo ya 3 Mwaka 2019
Jarida la FCS Robo ya Kwanza Jan-Machi 2019
Jarida la FCS Robo ya nne Mwaka – Desemba 2018
Jarida la Wiki ya Asasi za Kiraia 2018
Title
Taarifa ya Mwaka 2021
Taarifa ya Mwaka 2020
Taarifa ya Mwaka 2019
Taarifa ya Mwaka 2018
Taarifa ya Mwaka 2017
Taarifa ya Mwaka 2016
  Title
  Orodha ya Mashirika yaliyochaguliwa kupokea ruzuku za FCS 2022-2024
  MWONGOZO WA UPATIKANAJI WA RUZUKU 2022-2026
  TOR For Disability Research
  TAARIFA KWA UMMA
  Orodha ya azaki Tanzania
  Utafiti – Hali ya Uhisani Tanzania 2018
  Utafiti – Utekelezaji wa Mkataba wa UN wa Haki za Watu wenye Ulemavu (2006) Tanzania
  Tanzania CSO laws
  2016 Annual Report
  2014 Annual Report