Utoaji wa ruzuku

Foundation for Civil Society FCS inatekeleza Mpango Mkakati wa miaka mitano kuanzia  mwaka 2016 hadi 2020. Katika Mpango Mkakati huu FCS imejiwekea malengo ya  kutoa ruzuku kwa Asasi za Kiraia (AZAKI) takriban 150 kila mwaka.

FCS ina Programu kuu mbili katika Mpango Mkakati wake ambazo ni  Utawala Bora na Programu za Maendeleo ya kiuchumi; na Mkakati mdogo wa Usimamizi wa Amani na Utatuzi wa Migogoro. FCS inafanya kazi kuhakikisha kuwa kuna usimamizi mzuri wa fedha zinazotolewa kwa asasi za kiraia zinazofadhiliwa  kwa  kuhakikisha kuwa wanapatiwa mafunzo na uangalizi ili wafanikishe malengo ya miradi yao.

PROGRAMU YA UTAWALA BORA

Program hii ina matokeo makuu mawili

Matokeo I: Mamlaka za Serikali za Mitaa (Halmashauri) zinatoa huduma bora na zenye usawa.

Lengo kuu la eneo hili la matokeo ni kuhakikisha huduma bora zinatolewa na kupatikana katika ngazi ya serikali za mitaa. Tunaamini kuwa kama Mamlaka za Serikali za Mitaa zitakuwa na uwazi zaidi na kuwajibika kwenye michakato yao ya kufanya maamuzi na matumizi ya rasilimali basi utoaji huduma bora za kijamii kwa  umma utafikiwa. Kwenye sehemu hii ya matokeo FCS inatoa ruzuku kwa asasi zinazotekeleza miradi ya  Ufuatiliaji wa Uwajibikaji  jamii (Social Accountability monitoring(SAM)) na Ufuatiliaji wa Matumizi ya Fedha za Umma (Public Expenditure tracking Surveys(PETs)) katika sekta nne za; Elimu, Maji, Kilimo na Afya.

Matokeo II: Kuwepo kwa Michakato bora ya kidemokrasia inayozingatia haki za wananchi, hasa haki za makundi ya pembezoni (Mfano, watu wenye ulemavu,Vijana, na wanawake).

Serikali imefanya juhudi kadhaa kushughulikia changamoto zinazohusiana na masuala ya jinsia, unyanyapaa, ukatili na ubaguzi unaoathiri wanawake, watu wenye ulemavu na makundi ya pembezoni. Licha ya juhudi hizo, Ukeketaji na aina nyingine za ukatili dhidi ya watoto na ukatili wa Kijinsia kwa ujumla bado vinaendelea katika sura tofauti tofauti kama ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kijinsia, ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kiuchumi kama vile wanawake kukosa umiliki wa ardhi na umiliki mwingine wa mali. Haya yote kwa sehemu kubwa yanafanywa na wanaume. Kuhusu haki za watu wenye ulemavu, licha ya juhudi kadhaa zilizofanywa na Serikali kama vile kutoa maagizo ya kisera na sheria, ubaguzi katika jamii na unyanyapaa kwa watu wenye ulemavu bado unaendelea. Kutengwa huku kijamii kunakwamisha ushiriki wao kikamilifu katika masuala ya kijamii na kiuchumi na kupunguza upatikanaji wa huduma bora za kijamii kwa watu wenye ulemavu. Kwenye eneo hili la matokeo FCS inafadhili miradi inayohusu: –

 1. Utetezi na uchechemuzi dhidi ya mila potofu kama vile Ukeketaji, Ukatili dhidi ya Watoto (VAC) kama vile Ndoa za utotoni, Mimba za Utotoni,) na Ukatii wa kijinsia kama vile Ubakaji na aina nyingine za ukatili dhidi ya wanawake).
 1. Utetezi na uchechemuzi wa haki za watu wenye Ulemavu ili kuongeza ushiriki wao kwenye uwajibikaji wa umma na michakato ya utawala wa serikali za mitaa, huduma bora ikiwemo elimu na afya, hasa kwa Mashirika na Mitandao ya Watu Wenye Ulemavu  kutoka mikoa yote ya Tanzania
 2. Kukuza upatikanaji wa ardhi na hakimiliki na umiliki wa mali nyingine kwa wanawake 

PROGRAMU YA UWEZESHAJI KIUCHUMI

Chini ya program ya Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi, FCS inafadhili AZAKi kutekeleza miradi ambayo italeta matokeo yafuatayo:

Matokeo I: Kuhakikisha kuwa vijana wajasiriamali wamepata masoko kiurahisi, rasilimali na mali za kujiingizia kipato.

Jitihada kubwa zinazopewa ufadhili ni pamoja na:

Jitihada kubwa zinazopewa ufadhili ni pamoja na: 

 1. Kufanya kazi na serikali za mitaa kuweka mazingira wezeshi zaidi kwa vijana kuanza, kupanua na kukuza biashara zao, na kutumia fursa nyingine za kiuchumi zinazopatikana kwenye maeneo yao.
 2. Kuwawezesha vijana aidha mtu mmoja mmoja au kikundi kuanzisha miradi ya kujiingizia kipato ili kuboresha maisha yao na kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yao ikiwa ni pamoja na kupata 4% ya fedha zilizotengwa kwa vijana katika ngazi za wilaya, manispaa na Halmashauri za Miji.
 3. Miradi ambayo itaendelea kuongeza ujumuishaji wa vijana kwenye mifumo ya serikali na michakato ya kufanya maamuzi.

PROGRAM YA KULETA AMANI NA UTATUZI WA MIGOGORO

Lengo la Programu: Kuchangia wanajamii kuishi kwa amani na mshikamano miongoni mwao, kati ya jamii na jamii na vikundi vya watu mbalimbali ndani ya jamii

Miradi inayopewa ufadhili ni pamoja na:

 1. Miradi inayohimiza Umoja wa Kitaifa na mshikamano kati ya makundi ya watu
 1. Jitihada za mazungumzo ya kuleta amani kwa kuziba tofauti za kisiasa na kuhimiza mazungumzo ya kisiasa kati ya vyama mbalimbali vya siasa
 2. Miradi ambayo inahimiza jitihada za utatuzi wa migogoro inayohusu maliasili ikiwemo migogoro ya ardhi.
 3. Miradi na jitihada zinazokuza mazungumzo ya amani kati ya dini mbalimbali 

Ruzuku na Madirisha ya Utoaji ruzuku yaliyopo

Dirisha la 1: Ruzuku ya Ubunifu: (Kiasi cha ruzuku kinaanzia Tsh 20,000,000 hadi Tsh 49,999,999 kwa mwaka mmoja tu)

Ruzuku ya ubunifu inayalenga mashirika ambayo yatatekeleza miradi  bunifu ya kuleta ufumbuzi wa changamoto na kupata matokeo kusudiwa kama ilivyoelezwa kwenye programu hapo juu. Kwa kawaida kipindi cha utekelezaji wa miradi ni mwaka mmoja na shirika linaweza kuomba kati ya Tsh 20,000,000 hadi Tsh 49,999,999. Pia dirisha hili linatoa fursa kuomba ruzuku kwa asasi ndogo, mpya na zile changa ambazo zina mawazo bora ya kusaidia kutatua changamoto za jamii kwenye maeneo yao.

Dirisha la 2: Ruzuku ya Kati inaanzia Tsh 50,000,000 hadi Tsh 120,000,000 kwa mwaka 1, hadi miaka 2 kiwango cha ukomo ni Tsh 240,000,000).

Ruzuku ya kati ndio iliyobeba kiwango na kazi kubwa ya utoaji ruzuku ya Foundation For Civil Society. Aina hii ya ruzuku inayalenga mashirika ya kati ambayo yameonesha uwezo mzuri wa kusimamia miradi na fedha. Kipindi cha utekelezaji wa mradi ni mwaka mmoja kwa kiasi kinachoanzia Tsh 50,000,000 hadi Tsh 120,000,000. Hata hivyo, Waombaji wanaweza kuomba hadi kiwango cha juu cha Tsh 240,000,000, kwa miaka miwili.

Dirisha la 3: Ruzuku ya Kimkakati (Kiasi cha Ruzuku ni Tsh 250,000,000 kwa mwaka hadi miaka 3, kiwango cha ukomo ni Tsh 750,000,000) 

Hii ni ruzuku kubwa zaidi ambayo FCS inatoa kwa Mitandao ya Asasi za kiraia, Mashirika Mwamvuli ya Asasi za Kiraia yaliyo makini na yenye kufanyakazi kwa mafanikio, na Asasi za Kiraia zinazofanya kazi katika ngazi ya Kitaifa na zenye rekodi nzuri ya kusimamia fedha na kuleta matokeo yanayoonekana kote Tanzania. Mashirika ya aina hii yanapewa ruzuku kama Viongozi wa Kongani (Cluster leader organization)  kwa mfano –Asasi  kiongozi kwenye kongani  ya waruzukiwa wa FCS wanaotekeleza miradi ya  Ufuatiliaji wa Matumizi ya Fedha za Umma au Ufuatiliaji wa Uwajibikaji Jamii; kiongozi kwenye kongani  ya Utetezi dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na vitendo vibaya vya kimila nk. Mashirika yanayopewa ufadhili chini ya dirisha hili ni yale yanapanga programu zao kwa namna ambayo wataweza kufanya kazi na AZAKi  zinazofanya kazi kwenye sekta na maudhui yao na kutumia masuala  waliyojifunza kutoka ngazi ya jamii kushawishi utetezi ngazi ya kitaifa, wakati huo huo wakitumia masuala  waliyojifunza katika ngazi ya kitaifa kuyapeleka kusaidia kufanikisha miradi katika ngazi ya jamii.

TAARIFA MUHIMU KWA WOTE WANAOTAKA KUOMBA RUZUKU: 

 1. FCS inatoa ruzuku kwa Asasi za Kiraia za Tanzania zilizosajiliwa na kufanya kazi ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mashirika ya kimataifa, pamoja na NGOs za Kimataifa zinazofanyakazi nchini Tanzania au Miradi ya nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hazipewi ruzuku.
 1. Muda  muafaka  wa  kuomba ruzuku ni pale tangazo la wito wa kutuma maombi ya ruzuku linapotolewa ambalo pia tangazo hilo hutoa maelekezo ya kutosha kuhusu vitu vya kuwasilisha. Ni nadra sana kwa FCS kutoa ufadhili kwa mapendekezo ya miradi ambayo hawakutuma maombi. Tafadhali pata ushauri kabla ya kuwasilisha maombi yako.
 1. Kwenye Utoaji wa ruzuku FCS inatoa kipaumbele kwa AZAKi zinazoomba ruzuku kutekeleza miradi kwenye mikoa na wilaya ambazo asasi zina ofisi na zinatekeleza miradi huko..

Kanuni nyingine za ziada zinazoongoza mchakato wa kuchagua mradi ni pamoja na;

 1. Mashirika/Asasi  yenye muundo bora wa utawala na mifumo mizuri ya usimamizi wa fedha
 2. Shughuli za mradi zinazopendekezwa zinazoendana na vipaumbele na Mpango Mkakati wa FCS 
 3. Kiwango ambacho shughuli za mradi zinazopendekezwa zinaweza kupimika na zitachangia kufikia matokeo yanayotarajiwa
 4. Umuhimu wake kijamii (mfano uwakilishi, kiwango cha ushiriki wa jamii na serikali za mitaa na utambuzi wa shughuli za mradi, uandaaji na utekelezaji)
 5. Kiwango ambacho mradi unashughulikia matatizo ya jamii  ukiambatana na ushahidi/takwimu
 6. Kukidhi nyaraka zote ambatanishi zilizoelekezwa kwenye fomu ya maombi

NANI ANAWEZA KUOMBA RUZUKU

Foundation inaweza kutoa ruzuku kwa mashirika ya ndani ambayo yameanzishwa kwa malengo yasiyo ya kupata faida binafsi. Hata kama shughuli ambayo unaombea ruzuku ni ya kutoa msaada au uhisani, hautastahili kupewa ruzuku hadi pale katiba ya shirika lako itasema wazi aina ya msaada au uhisani ambao shirika lako limepanga kuutoa kwa jamii. Kama unadhani shirika lako linaweza kuathiriwa na sharti hili, tafadhali pata ushauri kutoka Foundation kabla ya kutuma maombi ya ruzuku. Taasisi zifuatazo zina sifa ya kuomba ruzuku ya Foundation for Civil Society:

 1. Mashirika yasiyo ya Kiserikali (NGO);
 2. Vyama vya kitaaluma;
 3. Vyama vya wafanyakazi
 4. Mashirika ya vyombo vya habari (kwa miradi yenye malengo ya kijamii na siyo kupata faida) 
 5. Asasi za kidini (FBO) – (kwa miradi yenye malengo ya kijamii na siyo kutangaza dini/injili) yao.
 6. Vyama vya ushirika (miradi yenye malengo ya kijamii siyo kupata faida)

MAENEO AMBAYO FCS  HAITOI RUZUKU 

Foundation haitoi ruzuku kwenye maeneo yafuatayo:

 • Matoleo/shukrani na ufadhiliwa wa masomo
 • Miradi au shughuli zilizo nje ya Tanzania.
 • Miradi au shughuli ambazo tayari zimekamilika
 • Miradi ambayo inatoa ruzuku kwa mashirika mengine.
 • Posho ya asante kwa wafanyakazi wa kuajiriwa
 • Shughuli za kuingizia kipato/ mikopo midogo midogo
 • Maombi kutoka kwa wataalamu wa kuchangisha fedha au Wataalamu-washauri wanaofanya kazi kwa niaba ya mashirika
 • Mtu mmoja mmoja
 • Vyama vya siasa.
 • Miradi inayotangaza dini fulani, kabila/kundi fulani, rangi fulani au utamaduni fulani
 • Biashara za sekta binafsi (isipokuwa kama hazitoa faida binafsi)
 • Mashirika ambayo yana madeni makubwa.
 • Semina au Makongamano ya kujitegemea
 • Semina, isipokuwa kama ni sehemu ya shughuli zilizopangwa na zinahusiana na matokeo tarajiwa
 • Gharama zisizotarajiwa (dharura).

Nashauri pia sera ya kutokuvumilia rushwa  iwekwe hapa

Unahitaji ufafanuzi zaidi?

Kama unapenda kupata ufafanuzi zaidi juu ya ruzuku na taratibu zetu tafadhali tembelea ukurasa wetu wa Maswali Yanayoulizwa Mara kwa mara au wasiliana na Meneja wa Programu wetu kupitia: fuhadi@thefoundation.or.tz.