FCS inajenga uwezo gani?

Uwezo gani tunaojenga na kuimarisha?

FCS inayaangalia mashirika/Asasi kwa mtazamo wa Mifumo ambapo masuala, matukio na nguvu ndani ya mashirika havitenganishwi, bali vinahusianishwa. Kwa maana hiyo, msaada wetu kwenye kujenga na kuimarisha uwezo umeundwa katika nyanja tatu: Uwezo wa KUJIENDESHA, uwezo wa KUTENDAKAZI na uwezo wa KUSHIRIKIANA na wengine.

Uwezo wa Kujiendesha

Hii inajumuisha nguvu ya ndani na uwezo wa kitaasisi wa kujiendesha kama taasisi yenye nguvu, inayojiamini, yenye mikakati na uhuru wa kujiamulia mambo yake yenyewe. Kwenye eneo hili AZAKi zitasaidiwa kukuza muundo bora wa uongozi na utawala, mikakati ya kina na mifumo stahiki ya ndani. AZAKi zitasaidiwa kufanya tathmini ya uwezo wa shirika.

Uwezo wa Kutendakazi

Huu umejikita kwenye program za kijamii za AZAKI ambazo zinahusiana na maudhui ya FCS ya program ya utawala na mahitaji muhimu ya maisha. Kwahiyo, ukuzaji wa uwezo kwenye eneo hili itajumuisha ujengaji wa uwezo wa aina mbalimbali unaohusiana na usimamizi wa mradi, Ujuzi wa kitaalamu kuhusu Ufuatiliaji wa Matumizi ya fedha za umma(PETS) na Ufuatiliaji wa uwajibijaki jamii(SAM), Unyanyasaji wa Kijinsia, utetezi wa haki za watu wenye ulemavu (PWD) na ushiriki wa wananchi kwenye michakato ya kidemokrasia.

Uwezo wa Kushirikiana na wengine

Hii inahusu uwezo wa kujenga mahusiano mazuri na mashirika na taasisi nyingine. Lengo la kuimarisha uwezo huu ni kuwezesha kukua kwa ushirikiano uliopo kati ya wadau wa maendeleo kama msingi wa kuwezesha mshikamano mkubwa, umoja, kuongeza kasi ya utendaji na kusambaza matokeo mazuri ya miradi sehemu nyingine za nchi.

Related News