Dira Thima Nguzo

Dira

Wananchi waliowezeshwa, wastahimilivu, wanaowajibika na wanapata haki za kiuchumi, kijamii na maisha bora.

Dhamira

Kuchangia maendeleo endelevu na jumuishi nchini Tanzania kwa kuimarisha uwezo na upatikanaji wa rasilimali. Tunafanya hivyo kupitia ushirikiano wa kimkakati na AZAKi, vikundi vya kijamii na wadau wengine wa maendeleo

Tunu za Msingi

Maadili ya msingi yanayoongoza FCS ni pamoja na: Usawa wa kijinsia & Ujumuishi, Unyenyekevu, Uwezo wa kukabiliana na mabadiliko na Wepesi wa kufikiri na Kutenda, Uadilifu na Uwajibikaji pamoja na Kujifunza na Umahiri

Related News