TAARIFA ZA MWAKA

JINAAINAFUNGUA
Utafiti - Hali ya Uhisani Tanzania 2018PDFFungua
Taarifa ya Mwaka 2017PDFFungua
Taarifa ya Mwaka 2016PDFFungua
Utafiti - Utekelezaji wa Mkataba wa UN wa Haki za Watu wenye Ulemavu (2006) TanzaniaPDFFungua