WITO WA MAOMBI YA RUZUKU KWA AJILI YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA LUGHA YA ALAMA MAHUSUSI KWA ASASI ZA VUZIWI TANZANIA


14thJan


WITO WA MAOMBI YA RUZUKU KWA AJILI YA UTEKELEZAJI
WA MIRADI YA LUGHA YA ALAMA MAHUSUSI KWA ASASI ZA
VUZIWI TANZANIA

Januari 15, 2019

 

 

Download PDF


No: Name Download Form
1 Fomu ya maombi ya ruzuku – Swahili 2019 Download Form
2 Fomu ya muundo wa bajeti 2019. Download Form
3 Mpango Kazi – 2019 Download Form
4 Mpango wa ufuatiliaji 2019. Download Form